I Can Shoyu The Ramen

I Can Shoyu The Ramen

Toromi shoyu ramen
$
Japanese
Arlington Heights
Bill Kim
1 Review
Nothing better the Shoyu ramen with some extras!
$$
Japanese, Asian, Fusion
Chinatown