Medium 21c2c42d ec35 4ca7 8cb3 f8d90f3e0931
Omelette, ndjua salumi, shishito, pecorino