Medium b4a0dd83 8c81 4ebd 8139 56c895eb43c2
Shrimp roe, shrimp head, whelk, alfonsine, live octopus

Shrimp roe, shrimp head, whelk, alfonsine, live octopus

Recommendations

Also at Sushi Yotsuya