Medium 1598
Thịt nướng xã bánh mì

Also at Dong Phuong Oriental Bakery