Medium 83b65bb5 9f98 47e0 837e 81424f604c2f
Asparagus, egg yolk puree, sea beans, pickled kombu, bottarga

Asparagus, egg yolk puree, sea beans, pickled kombu, bottarga