Crunchy chicken skin

Recommendations

Also at Shoya Izakaya