Medium efa43062 2951 4536 9c54 c9532bb4200b
Shrimp roe, shrimp head, whelk, alfonsine, live octopus

Shrimp roe, shrimp head, whelk, alfonsine, live octopus

Recommendations

Also at Sushi Yotsuya