Medium eeb63013 6df7 4c5c 8856 5800b9b6991a
Sườn heo nướng

Also at Nha Trang Centre